Archiefweb.eu archiveert websites en sociale media van organisaties die moeten voldoen aan de Archiefwet of compliancy regels.

Overheden
Voor de overheid maken we webarchieven vanuit het kader van de Archiefwet 1995. Deze dagelijkse archieven voldoen aan alle eisen die de Archiefwet aan webarchivering stelt. In Nederland geldt dit voor Ministeries, Provincies, Waterschappen, Gemeenten, ZBO's en andere (semi) overheidsorganisaties.

Banken en Verzekeraars
Ook banken en verzekeraars communiceren veel informatie via de website waaraan klanten mogelijk rechten kunnen ontlenen. Vanuit de strenge compliancy regels verzorgt Archiefweb een waterdicht archief van alle gepubliceerde (online) informatie.

Onderwijsinstellingen (universiteiten, hogescholen)
Onderwijsinstellingen zoals universiteiten en hogescholen hebben te maken met de Archiefwet voor overheids instellingen. Ook voor deze organisaties maakt Archiefweb een vergelijkbaar archief als voor de overheden.

Profit en non-profit organisaties
Voor profit en non profit organisaties archiveren we de website in het kader van compliancy en preservering. Voor wat betreft de compliancy gaat het voornamelijk om bijvoorbeeld multinationals die dat wat ze communiceren via hun website goed vast willen leggen. Voor wat betreft de preservering gaat het om organisaties die het belangrijk vinden om de website bijvoorbeeld 1 keer per jaar te archiveren vanuit cultuur historisch perspectief. Want op deze manier kunt u een duurzaam archief opbouwen en altijd terugkijken hoe de website zich, in de loop van de jaren, heeft ontwikkeld.

Voor elke organisatie hebben wij, altijd een passende oplossing!