Archiefweb.eu maakt het mogelijk uw website te archiveren en direct openbaar te maken via http://www.archiefweb.eu. Deze oplossing is gebaseerd op onderzoek van het International Internet Preservation Consortium (IIPC).

Archiefweb.eu volgt de Archiefwet 1995 en de Internationale standaarden die gelden voor het archiveren van websites. Zo maken wij gebruik van:

  • ISO-gecertificeerde WARC files voor de opslag van het archief
  • Open source oplossingen
  • Openbaar toegankelijke archieven
  • Flexibele archivering, van eenmalig tot continue
  • CMS onafhankelijke software

De standaarden die worden ingezet voor Archiefweb.eu zijn ook voor de lange termijn gewaarborgd. Hiermee bieden we een toekomstvaste en gedegen oplossing.

Archiefweb.eu heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld als expert op het gebied van webarchivering. Onze eerste webarchieven dateren van 2003 en sinds die tijd hebben we mede door onze gebruikers een uniek platform neergezet, waarmee we vandaag de dag veel organisaties kunnen helpen. De ervaring die we hebben opgedaan, zetten we dagelijks in voor onze gebruikers. Alleen al in Nederland hebben we honderden organisaties die we dagelijks archiveren. We archiveren websites voor het bedrijfsleven, maar ook voor de overheid, waaronder gemeenten, waterschappen, provincies, ministeries, het Koninklijk Huis, de Erfgoedinspectie en de AIVD.

Inmiddels maken we in Nederland meer dan 1.000.000 webarchieven per jaar. Voor zowel de overheid als het bedrijfsleven en zijn hiermee uniek in Europa.

Het team van Archiefweb.eu bestaat uit specialisten. Aangezien webarchivering voor de meeste organisaties een nieuwe discipline is, is het prettig te kunnen terugvallen op mensen met de benodigde kennis.

Archiefweb.eu voldoet geheel aan de ‘Richtlijn archiveren overheidswebsites’, die op 20 december 2018 is vastgesteld.


Platform webarchivering Rijksoverheid

In 2021 hebben wij de Europese aanbesteding ‘Webarchivering Rijksoverheid’ gewonnen. Wij waren de enige partij die voldeed aan de eisen en wensen vanuit de Rijksoverheid. Medio 2021 is de uitvoering van dit traject gestart, waarbij op dit moment meer dan 1500 websites van de Rijksoverheid dagelijks worden gearchiveerd. Dit platform zal ook de komende jaren blijven doorgroeien.

Wilt u meer weten? Maak een afspraak!

Wat doen we?

Archiefweb.eu maakt een volledige versie van uw website. Deze is geheel doorklikbaar met alle informatie, afbeeldingen, navigatie en achterliggende documentatie. Alle wijzigingen worden vervolgens opgeslagen en weergegeven in het archief.

Met Archiefweb.eu kunt u uw website laten archiveren zoals u dat wilt. Dit kan wekelijks, dagelijks en zelfs continu. Bezoekers kunnen eenvoudig bladeren en zoeken door het archief en ervaren uw website, precies zoals deze er op een bepaald moment uitzag.

De archieven worden direct opgeslagen in het ISO-gecertificeerde WARC formaat. Dit geldt als de internationale standaard voor webarchivering. En hiermee is de duurzaamheid en authenticiteit van uw archief gegarandeerd! Archiefweb.eu werkt volledig CMS onafhankelijk en er is geen beheer noodzakelijk. Wij nemen u al het werk uit handen.

Digitoegangkelijk

De archieven van archiefweb.eu hebben in december 2023 een toets voor digitoegankelijkheid gekregen. Op dit moment hebben we status B. Voor de resultaten van het onderzoek klik hier! Wanneer je op de pagina naar onderen scrollt kom je de resultaten van en de link naar het rapport vanzelf tegen.

Begin maart 2024 wordt er een hertoets gedaan en verwachten we naar status A te gaan. We houden u hiervan op onze website op de hoogte.